2019 Co děti dělaly v měsíci březnu

Děti se zúčastnily nejprve třídního, pak školního kola zpěváčka. Od začátku března se děti s rodiči zapojily do projektu Rodiče čtou dětem české pohádky, navštívily místní knihovnu a přivítaly paní spisovatelku dětských knih. Dále děti tvořily jarní květiny, sely semínka, také děti navštívilo štěňátko naší Elišky školnice. V MŠ byl již tradičně velikonoční jarmark, děti s rodiči přinesli mnoho pěkných výrobků a dobrot k prodeji.
Spustit prezentaci Num. kláv. * Mezerník