2019 Čarodějnický den v mateřské škole

V mateřské škole jsme i letos měli čarodějnický den, přilétlo spoustu krásných čarodějnic a čarodějníků. Počasí nám nepřálo, proto jsme všechny soutěže, úkoly a tancování musely uspořádat ve třídě.Děti se seznamovaly s touto tradicí, rozlišovaly dobré a špatné. Ráno každý čaroděj dostal čarodějnický průkaz do kterého získával razítka za splněné úkoly ve víceboji. Čarovalo se, učily se zaklínadla. Na stanovištích pak plnily různé úkoly - zdolávaly na koštěti dlouhou cestu plnou překážek, pomáhaly čarodějnici vařit lektvar proti zlobení, přenášet na lžíci dračí vejce, chodily po spícím hadovi, tančily, házely koštětem na cíl. Slet se vydařil a děti si kromě zážitků odnesly účastnický list a želé pavoučka.Předškoláci jako každý rok zůstávali ve školce, kde pokračoval čarodějnický rej. Déšť nám nedovolil opékat buřtíky na ohni, proto jsme je opekli na pánvi, i tak všem chutnalo. Potom se mohli vydat strašit do prostor sklepa a vydat se ven na stezku odvahy a plnit úkoly připravené od čarodějnice Kanimůry. Všechny úkoly předškoláci splnili a na konci stezky našli poklad.
Spustit prezentaci Num. kláv. * Mezerník