2020 Žáci se učí prezentovat své projekty „7 divů světa“ 30/01/20

Žáci docházející na Klub nadaných žáků pracují na rozličných projektech v rámci celoročního tématu„Stroj času“. Tentokrát si připravili prezentace na téma „7 divů světa“. Děti dostaly možnost volby,jaký způsob zpracování vybraného projektu si samy zvolí. Před svými spolužáky tak mohli předvéstvelmi zdařilé prezentace na interaktivní tabuli, krásně výtvarně zpracované modely. Již nyní se těšímena další témata, je zajímavé pozorovat, jak dokáží pracovat s informacemi, fakty, jak dovedouvystupovat před posluchači.
Spustit prezentaci Num. kláv. * Mezerník