Úvod » Základní škola » Školská rada

22. 11. 2021

 

 

Školská rada

 

Zápisy z jednání školské rady : 2014/9, 2015/3, 2015/9, 2016/1, 2016/10, 2017/1, 2017/10, 2018/5, 2018/10, 2018/12, 2019/1, 2019/3, 2020/4, 2020/6, 2020/8, 2020/9, 2021/9 N

 

Výsledky volby : 2018 rodiče, 2018 škola, 18.12.2018 škola, 2021 rodiče, 2021 škola, rodiče, úřad  N,

 

Školská rada při základní škole v Praskačce byla zřízena k 1.1.2006 a má 6 členů. Dva členy jmenuje zřizovatel školy, dva členy volí pedagogičtí pracovníci školy a dva členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků. Viz volební řád.


Školská rada je podle § 167 zákona číslo 561/2004, školského zákona, orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

 

Členové školské rady

Jméno Email: Telefon: Zvolen/jmenován za
Mgr. Martina Burdová martina.burdova@zspraskacka.cz   školské zařízení
Eva Věcková eva.veckova@zspraskacka.cz 723 212 357 školské zařízení
Mgr. Pavla Myslíková myslikova.p@seznam.cz 606 522 923 rodiče žáků
PharmaDr. Denisa Martinová     rodiče žáků
Ing. Ilona Kučerová kucerova.ilona.private@gmail.com 731 532 421 zřizovatel
Ing. Pavel Capek praskacka@praskacka.cz 603 828 282 zřizovatel

 

Práva a povinnosti školské rady dle § 168 zákona číslo 561/2004, školského zákona

 

odrážka

vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

odrážka

schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

odrážka

schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny

odrážka

schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách

odrážka

se podílí na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

odrážka

projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodářství

odrážka

projednává inspekční zprávy České školní inspekce

odrážka

podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

 

Dokumenty

 

odrážka

Školský zákon

odrážka

Volební řád školské rady

odrážka

Školská rada

odrážka

Jednací řád školské rady

 

Zápisy z jednání školské rady : 2014/9, 2015/3, 2015/9, 2016/1, 2016/10, 2017/1, 2017/10, 2018/5, 2018/10, 2018/12, 2019/1, 2019/3, 2020/4, 2020/6, 2020/8, 2020/9, 2021/9 N

 

Výsledky volby : 2018 rodiče, 2018 škola, 18.12.2018 škola, 2021 rodiče, 2021 škola, rodiče, úřad  N