Úvod » Základní škola » O škole

20. 03. 2022

 

Přečtěte si náš informační bulletin

Chcete vědět co naše škola umí a jak podává ruku vašim dětem? Krátce a jasně zde...

 

O škole

 

Školství v obci Praskačka bylo zahájeno už v roce 1721, kdy byla otevřena první škola v domku číslo popisné 31 (celá historie zde). Do současného školského zařízení patří Základní škola Praskačka se školní družinou, mateřskou školou v Praskačce a mateřskou školou v obci Sedlice.

Zřizovatelem školského zařízení je obec Praskačka a vzniklo zřizovací listinou z roku 2001, kdy přešlo do samostatné právní subjektivity a stalo se příspěvkovou organizací. Do školy docházejí děti z Praskačky, spádových obcí Sedlice, Urbanice, Vlčkovice, Žižkovec a v posledních letech i děti z Hradce Králové. Školské zařízení se snaží o co nejlepší práci s dětmi, ale je také aktivní ve veřejném životě jmenovaných obcí svou účastí a pořádáním různých akcí v rámci mimoškolní činnosti.

Škola se snaží být otevřenou institucí, a proto umožňuje veřejnosti, aby mohla nejen v době vyhlášení Dne otevřených dveří, navštívit školu. Podívat se nejen na vnitřní prostory , ale nahlédnout i do hodin. Přátelský a blízký vztah pedagogů a rodičů se velmi kladně odráží v celkové atmosféře školy.

O dění v našem školském zařízení vás budou již podrobněji informovat tyto webové stránky a odkazy na nich umístěné.